Wydrukowano z www.strima.com

Rejestracja

Wypełnij poniższe dane (pola oznaczone * muszą zostać wypełnione)

Dane logowania
OK
Podany adres email jest niepoprawny
To pole musi być wypełnione
OK
Podane adresy email nie są zgodne
To pole musi być wypełnione
OK
Hasło musi zawierać przynajmniej 8 znaków, w tym 1 literę, 1 cyfrę i 1 znak specjalny (nie może zawierać spacji)
To pole musi być wypełnione
OK
Podane hasła nie są zgodne
To pole musi być wypełnione
Rodzaj kontrahenta
Nr NIP
To pole musi być wypełnione
OK
Podany nr NIP jest nieprawidłowy
To pole musi być wypełnione
Podany NIP nie istnieje.
Dane firmy
To pole musi być wypełnione
To pole musi być wypełnione
To pole musi być wypełnione
To pole musi być wypełnione
To pole musi być wypełnione
To pole musi być wypełnione
Dane osoby upoważnionej
To pole musi być wypełnione
To pole musi być wypełnione
To pole musi być wypełnione
Uwagi
Obowiązek informacyjny:
 • Administratorem danych osobowych jest STRIMA Sp. z o.o., z siedzibą w Swadzimiu, przy ul. Poznańskiej 54, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000064216, e-mail: rodo@strima.com, nr tel. 61 8950 988 (dalej także jako Spółka).
 • Dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych Spółki.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Kategorie odbiorców danych osobowych: system ERP, system marketing automation, programista – agencja marketingowa, kurier, poczta polska.
 • Dane osobowe będą przetwarzane do chwili odwołania zgody na ich przetwarzanie.
 • Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.
 • Osoba, których dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych osobowych spowoduje niemożność przesyłania informacji marketingowych i promocyjnych Spółki.
Obowiązek informacyjny:
 • Administratorem danych osobowych jest STRIMA Sp. o.o. z siedzibą w Swadzimiu, przy ul. Poznańskiej 54, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000064216, e-mail: rodo@strima.com, nr tel. 61 8950 988.
 • Dane osobowe są przetwarzane w celach bieżącego przesyłania newslettera.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Kategorie odbiorców danych osobowych: dostawca systemu marketing automation.
 • Dane osobowe będą przetwarzane do chwili odwołania zgody na ich przetwarzanie.
 • Odbiorca newslettera ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.
 • Odbiorca newslettera ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych osobowych spowoduje niemożność przesyłania newslettera.
Obowiązek informacyjny:
 • Administratorem danych osobowych jest STRIMA Sp. z o.o., z siedzibą w Swadzimiu, przy ul. Poznańskiej 54, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000064216, e-mail: rodo@strima.com, nr tel. 61 8950 988 (dalej także jako Spółka).
 • Dane osobowe są przetwarzane w celach wysyłania ofert handlowych Spółki.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Kategorie odbiorców danych osobowych: system ERP, system marketing automation, programista – agencja marketingowa, kurier, poczta polska.
 • Dane osobowe będą przetwarzane do chwili odwołania zgody na ich przetwarzanie.
 • Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.
 • Osoba, których dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych osobowych spowoduje niemożność przesyłania ofert handlowych Spółki.
Przepisz poprawnie znaki
Przepisz widoczne na obrazku znaki
Wróć